museet-artikel.jpg

Östergötlands museum

1000 dagar av förnyelse

Östergötlands museums huvudbyggnad i Linköping genomgår just nu en omfattande renovering. Trots att byggnaden är stängd under drygt två år arbetar personalen febrilt med sin verksamhet. De besöker skolor och turnerar ut i Östergötland, de planerar för nya utställningar i nya bättre anpassade lokaler och de fortsätter med sin verksamhet i sina övriga lokaler, exempelvis Löfstad Slott. När museet kom till Falk & Roth så var det med uppdraget att kommunicera renoveringen och samtidigt tala om att verksamheten pågår för fullt.

Tillsammans med museet tog vi fram konceptet ”1000 dagar av förnyelse”, en tydlig beskrivning som är lätt att förstå och komma ihåg. Det är också en rubrik som är lätt att göra varianter på så att kommunikationen håller ihop även när budskapen varierar. Exempel är ”1000 dagar på turné”, ”1000 dagar av kunskap” och ”Löfstad – ett slott med 1000 historier”.

Konceptet har fungerat mycket bra i alla kanaler. Inte minst i media där journalister gärna använde sig av ”1000 dagar av förnyelse”. Budskapet nådde ut i samtliga större lokaltidningar, i Sveriges Radio och SVT.

Genomslaget har således varit mycket bra, vilket inte minst märktes på uppslutningen under lördagen den 2 mars 2019 då över 3000 personer besökte museet under eventet ”Sista natten på museet”.

Falk & Roth har arbetat med strategi, konceptutveckling, PR och copy.

Illustration: Eva Hillreiner

Falk & Roth kommunikation