Tjänster

Allt hänger ihop. Hur välplanerade vi är, hur strategiskt vi jobbar, vem vi riktar oss till, vilka budskap vi har, vilket tonalitet vi använder, vilka kanaler vi väljer – allt påverkar hur väl vi lyckas i vår kommunikation.

Därför skulle vi helst inte dela upp våra tjänster i olika rubriker, men då skulle vi kanske bli lite otydliga. Och sånt påverkar ju också.

ide-och-koncept.png

En stark grundidé är en förutsättning för att en kommunikationsinsats ska flyga. Idén ska vara intresseväckande och får gärna beröra på ett eller annat sätt. Går den sen att variera och ta ut i olika kanaler utan att tappa den röda tråden så är den ännu bättre.

Konceptutveckling innebär att bygga vidare på idén, bredda, anpassa och utveckla så att kommunikationen hänger ihop. Ett riktigt bra koncept går att utveckla över tid.

Alla projekt ska tas från start till mål, men ibland räcker resurserna inte till. Då är det smart att ta hjälp av någon som har gjort det förr och garanterat löser uppgiften.

Falk & Roth har bred erfarenhet av kommunikationsprojekt och kan snabbt rama in behov, identifiera delprojekt och styra mot uppsatt mål. Det kan handla om det där omfattande projektet som ska genomföras under ett halvår och behöver tydlig ledning, men lika gärna om det där snabba uppdraget som inte får bli någon långbänk men som kräver kvalificerad kunskap inom kommunikation och marknadsföring.

projekt-morkgra.png
copy-morkgul.png

En text kan informera, övertyga, charma, sälja och underhålla. Huvudsaken är att den gör jobbet och verkligen når fram till mottagaren med precis det budskap som du tänkt.

Falk & Roth älskar att göra just det. Att anpassa tonalitet, innehåll och kanalval så att rätt budskap kommuniceras i rätt sammanhang.

Så att du får säga det du vill ha sagt helt enkelt.

Redaktionell uppmärksamhet i media är oerhört starkt för att föra ut budskap och bygga varumärke. Dessutom är det kostnadseffektivt.

Det är också något man måste förtjäna. Det gäller att plocka fram innehåll med verkligt nyhetsvärde, att vara intressant och relevant och dessutom ha rätt timing.

Falk & Roth har jobbat med PR i många år, alltifrån pressinbjudningar och pressmeddelanden till pressevent och pressbearbetning.

Vi hjälper gärna till med det strategiska urvalet av nyheter och är vana att hitta vinkeln som har störst chans att fångas upp och få genomslag.

pr-ljusgra.png

Falk & Roth kommunikation