Om oss

banner-falkroth.se.png

Kommunikation är fantastiskt. Det går att uppnå så mycket med ord, bild och goda idéer. Det är den sanningen som driver Falk & Roth och som sammanfattar hela vårt erbjudande till dig som kund. Bäst blir det om vi är med från början.

Strategi och planering är avgörande för att kommunikationen ska nå önskad målgrupp med rätt budskap. I den kreativa fasen tar vi sedan fram kommunikationskoncept och formulerar budskap. Vi älskar hela processen från start till mål. Det är därför vi har jobbat med kommunikation i så många år.

Vi har bara ett önskemål till dig som uppdragsgivare – att du också förstår vikten av och kraften i god kommunikation. Gör du det så har vi alla möjligheter till ett framgångsrikt samarbete.

Elisabeth

Elisabeth Falk

Kontakta Elisabeth om du vill få kommunikationsjobbet gjort. Du kommer att få ett genomtänkt upplägg där inget lämnas åt slumpen. Hon ger sig inte förrän alla frågetecken är uträtade. Och snabbt går det.

Vem är målgruppen? Vad tycker målgruppen? Vilken kanal använder de? Har de mycket eller lite tid när de ska ta del av kommunikationen? Gillar de verkligen tråkiga rubriker? Gillar de verkligen roliga rubriker? När ska det vara klart? Oj, då måste vi sätta igång nu!

När allt är på plats börjar det kvalitativa produktionsarbetet. Det strategiska tänket, konceptutvecklingen och produktionen bollar hon gärna med Oskar som inte är sen att hugga i. Och självklart vill hon ha täta avstämningar med dig som kund.

Oskar

Oskar Roth

Hör av dig till Oskar när du vill nå fram till din målgrupp. Han har vänt och vridit på budskap hela sitt yrkesverksamma liv.

Det går alltid att skruva lite till. Ändå inga konstigheter. Det ska vara klart och tydligt. Och samtidigt väcka en reaktion. Något som får mottagaren nyfiken.

Oskar har några käpphästar som han ofta tjatar om. Som skillnaden mellan kommunikation och information. Och som att företag också består av människor. Så är han noga med att hålla ihop konceptet. Kommunikativt alltså. Då vänder han sig gärna till Elisabeth för att vässa idéerna, skapa stringens och få en rejäl kvalitetssäkring. Alltid med målbilden att du ska nå ut med ditt budskap på rätt sätt.

Falk & Roth kommunikation