kv.cuviva-webb-bild-8.jpg

Cuviva

Sjukvården är alltjämt högt belastad. Vi blir allt äldre och klarar att leva länge i hemmet även om vi till och från är i behov av vård och tillsyn.

Som ett kunskapsintensivt och innovativt företag har Cuvivas smarta digitaliseringslösning snabbt gjort skillnad för multisjuka personer. Via en digital lösning kan patienterna komma i kontakt med sjukvården, rapportera in sina värden och mycket mer.

Falk & Roth jobbade med Cuvivas PR under en period då företaget var i ett expansivt skede.

Falk & Roth kommunikation