carlstedt.jpg

Carlstedt Arkitekter

Med runt hundra medarbetare och kontor i Stockholm, Nyköping och Eskilstuna är Carlstedt Arkitekter en etablerad aktör i sin bransch.

Falk & Roth har haft ett övergripande kommunikationsansvar som inneburit allt från strategi till genomförande av kommunikationsprojekt såväl internt som externt.

Falk & Roth kommunikation