Holmen Energi

Holmen Energi är en del av Holmen-koncernen och ansvarar för att utveckla och förvalta koncernens vatten- och vindkraftverksamhet. Holmen är Sveriges enda skogsbolag som nyttjar den egna marken till att producera energi från både vind och vatten.

Falk & Roth har engagerats för att planera och projektleda Holmen Energis kommunikation kring vindkraftsetableringar.

Ett av de större uppdragen hittills har varit att skapa en utställning om Holmens satsning på att bygga vindkraft i Norrköping och Finspång. Utställningen öppnade i Norrköping under oktober 2021 och gjordes i samarbete med BYN kommunikation som stod för koncept och produktion.

Holmen Skog

 

Holmen Skog är en av Sveriges största skogsägare. Att bruka och vårda skog innebär att jobba i cykler om 100 år. Samtidigt kan det gå fort i branschen. Skogsindustrin är långt framme i den tekniska utvecklingen.

Plötsliga händelser som skogsbränder och angrepp av granbarkborrar kräver att företaget är ständigt på tårna. Falk & Roth hjälper kommunikationsavdelningen med strategi, projektledning, copywriting och mycket mer.

Kunskapsskogar
Holmens kunskapsskogar är mark som skogsbolaget valt ut för att samla in och sprida kunskap om skogen. Var och en är utvald tack vare dess specifika biologiska egenskaper. Kunskapsskogarna är också Holmens sätt att visa att det går att bedriva ett hållbart skogsbruk och samtidigt öka den biologiska mångfalden. Falk & Roth jobbar kontinuerligt med kommunikationen kring skogarna, från strategi till produktion. 

Filmen ovan är framtagen tillsammans med Holmen Skog och filmproduktionsbolaget Loveframe. 

Falk & Roth kommunikation