linkoping-kommun.jpg

Linköpings kommun

Linköping är en framåtlutad kommun, vilket inte minst märks hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (MoS). Samhällsbyggnadsprojektet Vallastaden var ett tydligt exempel på när MoS spände bågen, visade mod och förmåga att ta projekt från idé till verklighet.

På uppdrag av Linköpingsexpo AB var Elisabeth Falk marknads- och kommunikationschef för bomässan Vallastaden 2017 och Oskar Roth ansvarig för marknadsföringen mot bransch och privatpersoner.

Ett par år senare fick vi nöjet att genomföra en workshop som syftade till att spetsa kommunikationen kring kommande samhällsbyggnadsprojekt. Idén var att genom kunskapsöverföring dra nytta av de många erfarenheter och kunskaper Vallastaden har medfört.

Falk & Roth kommunikation