Holmen Skog

 

Holmen Skog är en av Sveriges största skogsägare. Att bruka och vårda skog innebär att jobba i cykler om 100 år. Samtidigt kan det gå fort i branschen. Skogsindustrin är långt framme i den tekniska utvecklingen.

Plötsliga händelser som skogsbränder och angrepp av granbarkborrar kräver att företaget är ständigt på tårna. Falk & Roth hjälper kommunikationsavdelningen med strategi, projektledning, copywriting och mycket mer.

Kunskapsskogar
Holmens kunskapsskogar är mark som skogsbolaget valt ut för att samla in och sprida kunskap om skogen. Var och en är utvald tack vare dess specifika biologiska egenskaper. Kunskapsskogarna är också Holmens sätt att visa att det går att bedriva ett hållbart skogsbruk och samtidigt öka den biologiska mångfalden. Falk & Roth jobbar kontinuerligt med kommunikationen kring skogarna, från strategi till produktion. 

Filmen ovan är framtagen tillsammans med Holmen Skog och filmproduktionsbolaget Loveframe.